De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Overijssel zet 22 miljoen apart voor aanpak corona- en stikstofcrisis

Overijssel zet 22 miljoen apart voor aanpak corona- en stikstofcrisis

ENSCHEDE - De corona-uitbraak, het stikstofvraagstuk en de economische gevolgen ervan hebben gedeputeerde staten van Overijssel ertoe gebracht de Provinciale Staten voor te stellen een Stimuleringsfonds van vijftien miljoen euro in te stellen. Dit fonds dient om de negatieve effecten te bestrijden, en mogelijke kansen te benutten. Los daarvan wil het college acht miljoen euro uittrekken om met ondernemers en inwoners te werken aan oplossingen voor de stikstofproblematiek.

Ten slotte worden de aangekondigde investeringen op alle beleidsterreinen zoveel mogelijk doorgezet, aangepast en geïntensiveerd om een maximale impuls te geven aan de kwakkelende economie.

De precieze omvang en impact van de coronacrisis is volgens het college moeilijk in te schatten, net als die van de economische crisis, die zich nog in volle omvang zal openbaren. Het college wil nog voor de zomer een plan van aanpak maken, voor de besteding van de vijftien miljoen euro in het stimuleringsfonds aan aanvullende herstelmaatregelen.

 

Deel dit nieuws!