De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Overijssel leent Enexis 98,4 miljoen voor uitbreiding/verzwaring netwerk

Overijssel leent Enexis 98,4 miljoen voor uitbreiding/verzwaring netwerk

NIJVERDAL – De provincie Overijssel is bereid netbeheerder Enexis een bedrag van 98,4 miljoen euro te lenen om het energienetwerk uit te breiden en te verbeteren. De aanpassingen zijn nodig voor de overgang van fossiele naar duurzame energie, van de wind en de zon.

Enexis heeft zijn aandeelhouders – provincies en gemeenten - gevraagd om een de lening. Het college van gedeputeerde staten stemt in, maar is afhankelijk van goedkeuring door Provinciale Staten van Overijssel. Volgens de gedeputeerde De Bree van Energie en Duurzaam en Van Hijum van Geld en Economie dient de lening het streven om in 2023 twintig procent van het energieverbruik duurzaam op te wekken en in 2030 bijna de helft. Om die plannen te verwezenlijken moet er voldoende capaciteit op het energienet aanwezig zijn, waar het nu al aan schort. Dat moet gebeuren door uitbreiding en verzwaring van het netwerk.

De verwachting is dat Enexis de komende tien jaar 1,9 miljard euro extra moet investeren in het energienet, en vraagt zijn vijf provinciale en 86 gemeentelijke aandeelhouders vijfhonderd miljoen euro aan leningen te verstrekken. De provincie Overijssel is voor 19,7 procent eigenaar van Enexis, en het college van gedeputeerde staten wil een evenredig deel voor haar rekening nemen. Eerder gaven de provincies Noord-Brabant (154 miljoen), Groningen (33 miljoen), Drenthe (11,9 miljoen) en Limburg (80,7 miljoen) al aan dat zij aan Enexis willen lenen. Alle provincies staan positief tegenover het lenen van een extra bedrag aan Enexis, als niet alle gemeenten bijdragen.

Deel dit nieuws!