De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser spekt fonds startersleningen voor huizen met kwart miljoen

Losser spekt fonds startersleningen voor huizen met kwart miljoen

LOSSER - Er is volgens het college van burgemeester en wethouders der gemeente Losser meer geld nodig voor het verstrekken van startersleningen. Het voorstel aan de gemeenteraad maakt gewag van een bijstorting van een kwart miljoen in het revolverend fonds. Een klein half jaar geleden gebeurde dat ook al; het eigen woningbezit is in de gemeente Losser behoorlijk populair.

Sinds 10 december vorig jaar zijn er tien nieuwe startersleningen aangevraagd voor een totaalbedrag van 351.400. Aangezien het beschikbare bedrag om startersleningen te verstrekken binnenkort niet meer voldoende zal zijn, wordt de gemeenteraad  gevraagd 250.000 euro bij te storten. Per 6 mei was er nog 60.799,82 beschikbaar om leningen te verstrekken een bedrag van 60.779,82 euro.

De gemeente Losser biedt sinds 2017 de mogelijkheid van het verstrekken leningen aan starters op de woningmarkt. Het zijn veelal jongeren die een huis kopen, maar due bij een commerciƫle bank net niet het gevraagde bedrag kunnen krijgen. De gemeente kan dan op relatief gunnstige voorwaarden de onrendabele top financieren. Zo wordt het makkelijker voor jongeren een huis te kopen.

De uitvoering van de starterslening is uitbesteed aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, die aanvragen beoordeelt en bedragen verstrekt.

Deel dit nieuws!