De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Onderzoek naar aanleg ontsluitingsweg via Vloedbelt naar Borne

Onderzoek naar aanleg ontsluitingsweg via Vloedbelt naar Borne

BORNE/ZENDEREN – Er komt een onderzoek naar Studie naar de aanleg van een autoweg vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de Almelosestraat tussen Almelo en Zenderen, met een eventuele doortrekking naar de Albergerweg. Dit tracé zou de gewraakte Verbindingsweg over de Zenderensche Es overbodig maken. De verkeersdruk in de kernen van Borne en Zenderen zou afnemen en de leefbaarheid juist toenemen.

Het doel van het onderzoek is om de doorstroming en de verkeersveiligheid op alle hoofdwegen (A1/A35, N743, N349) in de omtrek te verbeteren en bovendien de leefbaarheid in de kernen van Borne en Zenderen. De provincie onderstreept deze ambitie in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel'. Het past ook in de voorgenomen bouw van een mestverwerkingsfabriek van Twence op de stortplaats Elhorst-Vloedbelt.

De uitkomsten van het onderzoek zouden eind dit jaar moeten worden voorgelegd aan de gemeentebesturen van Almelo en Borne en aan het college van gedeputeerde staten van Overijssel.

Deel dit nieuws!