De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Museumfabriek, voorheen TwentseWelle, gedijt bij Rijksmuseum

Museumfabriek, voorheen TwentseWelle, gedijt bij Rijksmuseum

ENSCHEDE - De Museumfabriek koopt het museumpand aan Het Rozendaal in Enschede teneinde de vaste lasten te verlagen en meer vrij te kunnen maken voor de programmering. Door een laagrentende lening van de Bank Nederlandse Gemeenten en een garantstelling van de gemeente Enschede 2.996.000 euro kunnen de lasten aanzienlijk worden verlaagd. Dit  stelt het museum in staat jaarlijks zo’n 130.000 euro extra om aan de programmering te besteden.

Over de aankoop van wat voorheen museum Twentse Welle was (en na de overname door het Rijksmuseum Twenthe werd herdoopt tot de Museumfabriek) is overeenstemming bereikt met de woningcorporatie De Woonplaats (de huidige eigenaar), de gemeente Enschede en het museum over. Het college van burgemeester en wethouders van Enschede stemt in met de garantstelling, maar behoeft eind juni nog een akkoord van de gemeenteraad.

Volgens museumdirecteur Odding gaat het om ‘de laatste grote stap is in de transformatie van De Museumfabriek tot een voor brede publieksgroepen aantrekkelijk familiemuseum’.  Ook werd besloten geen grootschalige, tijdelijke en kostbare tentoonstellingen meer te organiseren voor een landelijk publiek, maar te kiezen voor activiteiten gericht op een regionaal publiek.

Het museum zou zich omvormen tot een familiemuseum voor Oost-Nederland en tot een collectiemuseum voor heel veel liefhebbers uit de eigen streek. De derde prioriteit was de verlaging van de vaste lasten om zo budget vrij te spelen voor de programmering. Met de aankoop van het pand wordt volgens wethouder Diepemaat het laatste onderdeel van het transformatieplan gerealiseerd.

Deel dit nieuws!