De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • OR van Soweco noemt informatie bestuur (wethouders) misleidend

OR van Soweco noemt informatie bestuur (wethouders) misleidend

ALMELO - De ondernemingsraad van de sociale werkvoorziening Soweco vindt dat het door het bestuur gepresenteerde toekomstperspectief  'onwaar en misleidend' is. Er zou 'doelbewust zand in de ogen van de gemeenteraden' worden gestrooid. De gemeenteraden moeten binnenkort een besluit nemen over de toekomst van Soweco. Het bestuur zou in plaats voor een voortzetting van een bedrijfsmatige aanpak kiezen voor een gemeentelijke setting, een hoekje van het Werkplein in het gemeentehuis. 

Het voorstel van het bestuur, gevormd door de wethouders der zes deelnemende gemeenten, zou het ‘oude wijn in nieuwe zakken’ zijn, waarbij volgens de ondernemingsraad ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de Raad van Commissarissen volledig betrokken en akkoord is met de voorgestelde plannen en uitgangspunten.

Volgens de ondernemingsraad miskent het bestuur de opdracht van de raden dat er eerst een visie moet zijn en pas daarna een structuur. OR-woordvoerder Doeschot stelt dat aanhoudend een beeld wordt gecreëerd dat alles in goed overleg, samenhang en samenspraak verloopt en dat besluitvorming om die reden een hamerstuk kan zijn. 'Volkomen onterecht', zegt ze. Het dagelijks bestuur zet de gemeenteraden volgens haar op deze manier buitenspel. 'Dat vinden wij verontrustend en zorgwekkend.' Fundamenteel is er een verschil van mening over de aard van de toekomstige uitvoeringsorganisatie.

Deel dit nieuws!