De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Wierden sluit aan bij Twente Milieu en vergroot belang in Twence

Wierden sluit aan bij Twente Milieu en vergroot belang in Twence

WIERDEN - De gemeente Wierden wil zich aansluiten bij het Twentse afvalinzamelingsbedrijf Twente Milieu. Daarnaast is de bedoeling het belang in het Twentse afvalverwerkingsbedrijf Twence uit te breiden. Er is voor beide  aankopen  bij elkaar bedrag van ruim twee miljoen noodzakelijk.

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad van Wierden voorstellen  in te stemmen met het uittrekken van 1,425 miljoen voor tienduizend extra aandelen ter uitbreiding van het aandelenpakket Twence en 584.000 euro voor honderd aandelen Twente Milieu.

Wierden is de negende gemeente in de regio die een belang in Twente Milieu  neemt na Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal als aandeelhouders. Twente Milieu is een honderd procent overheidsbedrijf en verrichtte voor Wierden al 'ondersteunende werkzaamheden' uit. Van origine is het bedrijf een inzamelaar van huishoudelijk afval maar daar is meer bijgekomen dat valt onder het beheer van afvalstromen en de openbare ruimte. Er werken bij het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Enschede heeft, zo'n 350 medewerkers. De nieuwe directeur Vinke van Twente Milieu woont trouwens in Wierden; toeval bestaat niet, of soms toch.

het college van burgemeester en wethouders te Wierden denkt met de uitbreiding van het aantal aandelen Twence te investeren in de toekomst; het toch al niet onaardige dividend neemt naar verwachting  alleen maar toe. Vorig jaar telde de gemeente Rijssen-Holten twee miljoen neer voor uitbreiding van haar pakket. Het ging om overname van het pakket van  het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. Daarvoor had ook de gemeente Berkelland belangstelling, maar bestaande aandeelhouders gaan voor als ze animo hebben. Dat is nu door de belangstelling van Wierden weer het geval. Ook de gemeente Stadt Münster wil zich in, op instigatie van (de  burgemeester van) Enschede inkopen. De gemeenten Almelo en Oldenzaal  willen hun aandelen Twence bij een goed bod ook slijten, maar zouden te veel geld vragen. Almelo wil de aandelen verkopen om de eigen financiële positie te verbeteren en Oldenzaal omdat deze gemeente op dit terrein geen overheidstaak meer.

Deel dit nieuws!