De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Digitaal-politieke besluitvorming gemeenten en provincies wettelijk

Digitaal-politieke besluitvorming gemeenten en provincies wettelijk

ALMELO -  Door spoedwetgeving is het mogelijk dat gemeenten overgaan tot digitale besluitvorming. Na de ministerraad en de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer hiertoe vandaag besloten. Eerder was de Raad van State al positief.  Alleen de Partij voor de Dieren was in de Eerste Kamer tegen omdat het allemaal te snel zou gaan, terwijl wetgeving altijd zorgvuldig tot stand moet komen, ook onder hoge (coronacrisis)druk. Alle andere partijen zijn van mening dat dit het geval is geweest en dat het belang van de lokale en provinciale democratie belangrijk genoeg is.

Na een plenair debat nam de Senaat vandaag de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming aan. Deze wet maakt het gemeenten en provincies mogelijk digitaal te vergaderen én te stemmen. Dit gebeurde mede op voorspraak van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Ook de regering en de Eerste en Tweede Kamer vinden dat  het democratisch proces in gemeenten niet mag verzanden of stil mag komen te liggen vanwege het verbod op samenscholing.

Het is daarenboven volgens de landelijke politiek van cruciaal belang dat ook de decentrale volksvertegenwoordigingen kunnen doen waarvoor zij gekozen zijn: het nemen van besluiten in het belang van gemeente, provincie en waterschap. Om die reden stelde minister Knops, de CDA-bewindsman die het ministerie van Binnenlandse Zaken bestiert, de beperkingen op het gebied van digitale besluitvorming snel te willen opheffen, aan de hand van een zogenoemde spoedwet. 

Weliswaar geldt het huidige verbod op samenkomsten niet voor gemeenteraden en provinciebesturen, maar de praktijk is dat er niet meer wordt vergaderd vanwege angst voor het coronavirus. Het is nu mogelijk voor raden en staten om besluiten te nemen als van elke fractie tenminste één vertegenwoordiger aanwezig is en een meerderheid de presentielijst alleen digitaal heeft getekend. De gemeenteraad van Almelo werkt al zo, mede op aansporing van de LAS-fractie. De meeste raadsleden waren niet in de raadszaal, de woordvoerders wel, op minimaal anderhalve meter van elkaar.

De spoeddwet geldt voor vijf maanden, tot 31 augustus, met de mogelijkheid van een verlenging met twee maanden als dat per se noodzakelijk is, want nood breekt wet, maar uiteindelijk gaat er niks boven het fysieke debat met het proeven der politieke nieren in de bestuurlijke arena.

 

Deel dit nieuws!