De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vier gemeenten Noordoost Twente gaan samenwerking intensiveren

Vier gemeenten Noordoost Twente gaan samenwerking intensiveren

OLDENZAAL - De vier gemeenten die in Noordoost Twente op een aantal gebieden samen optrekken willen deze samenwerking intensiveren. Dat zijn Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen. De drang om de samenwerking uit te bouwen heeft te maken met de toenemende dynamiek in het besturen van een stad of dorp, met steeds groter wordende uitdagingen. Gewezen wordt in  dat verband op de toenemende zorgvraag, het streven naar meer duurzaamheid en participatie, zoals de veranderende rol van de overheid en inwoners.

Naast de samenwerking in regioverband (van de veertien Twentse gemeenten) kennen de vier gemeenten in Noordoost Twente van nature een traditie van onderlinge samenwerking op een aantal terreinen. De samenwerking met de vier gemeenten verloopt goed en vormt de aanleiding om te verkennen hoe deze samenwerking op inhoudelijke taakvelden verder is uit te bouwen en te versterken.

De ontwikkelingen op het gemeentelijk erf (meer taken) zouden versterking door samenwerking steeds aantrekkelijker maken, niet alleen bestuurlijke krachtenbundeling, maar ook vormen van lokale samenwerking met inwoners, ondernemers en onderwijsinstellingen.

 

 

Deel dit nieuws!