De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Twenterand vraagt naar maatschappelijke effecten crisis

CDA in Twenterand vraagt naar maatschappelijke effecten crisis

VROOMSHOOP/WESTERHAAR – De raadsfractie van het CDA in de gemeente Twenterand heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de gevolgen van het thuisonderwijs voor kinderen en jongeren. Ook informeren de christendemocraten naar de effecten van coronacrisis op de exploitatie van cultuurhuizen in met name Vroomshoop en Westerhaar, waarvoor fractievoorzitter Uitslag en haar voorganger Kuilder in de pen klommen.

Uitslag laat weten dat het CDA zorgen heeft over het gevaar van ongelijkheid die kan ontstaan door thuisonderwijs, zowel voor kinderen van basisscholen (waaronder speciaal onderwijs) als voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Uitslag wil weten of alle kinderen een vorm van onderwijs (digitaal) krijgen nu de scholen zijn gesloten en of het college probeert via de Stichting Leergeld dit onderwijs te faciliteren, bijvoorbeeld met het aanreiken van een laptop.

Kuilder spitst zijn vragen toe op de gevolgen van de crisis voor maatschappelijke instellingen, waarbij hij behalve sportverenigingen ook Het Punt in Vroomshoop en De Klaampe in Westerhaar noemt, want deze multifunctionele gebouwen kampen nu al met exploitatietekorten en worden al van gemeentewege gestut. De problemen met de financiering verergeren als er geen activiteiten/inkomsten zijn, terwijl de huur der accommodaties doorloopt. Hij wijst erop dat de landelijke overheid kan voorzien in ondersteuning van particuliere voorzieningen als horeca en activiteiten. Ook de provincie Overijssel zou vanwege de inzet van vrijwilligers steun kunnen bieden waar het gaat om de exploitatie van voorzieningen.

Deel dit nieuws!