De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DXCXV

‘Te Borne is op 15 maart in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Franciscus Maria Weghorst, priester van het Aartsbisdom Utrecht.’

Dat las ik op de site van het bisdom. Ik ging in de jaren tachtig periodiek bij hem op bezoek omdat de Twentsche Courant zaliger nagedachtenis. Hij wilde ‘de baas spreken’ van wat zijns bedunkens ‘een rooms-katholieke courant’ in het dekenaat was. Ik had zijn verzoek rustig kunnen afslaan, want zo rooms-katholiek’ was die krant niet. Anders was ik ook niet aangenomen, laat staan redactiechef te Almelo geworden, liet ik niet na te accentueren.

De gesprekken gingen over komende en gaande tuinmannen in de boomgaard van Onze Lieve Heer. Ik kreeg mooie ideeën aangereikt. Hij was sturend, maar ik was leidend. Soms zei hij dat niet te snappen dat de roomse krant niet meer deed ter bevordering van het verspreiden der zegeningen van de RK Kerk. Hij kende mijn antwoord: ‘De beminde gelovigen zijn u, de denkende courantlezers zijn mij.’ En dan schonk hij vrolijk lachend nog eens bij.

We klonken, aanvankelijk naast de Gregorius, later bezijden de Christoffel, waar hij eens per jaar auto's zegende(!) op het leven van nu en dan.

Deel dit nieuws!