De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College Twenterand prijst eigen communicatie in riool en aan weg

College Twenterand prijst eigen communicatie in riool en aan weg

DEN HAM/WESTRHAAR – Aan de communicatie met inwoners en belangenverenigingen mankeert niets als er onderhoud aan wegen moet plaatsgrijpen, al dan niet in combinatie met andere werkzaamheden. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders der gemeente Twenterand in reactie op vragen van coalitiepartij GBT.

GBT vroeg het college of het huidige communicatieprotocol wel bij de door de coalitie gewenste andere bestuursstijl past en in hoeverre  particulieren, ondernemers en brancheorganisaties worden betrokken bij werkzaamheden aan rioolstel en/of straten. ‘Een briefje door de bus en een publicatie in de media, zoals nu plaatsvindt, is vooral achteraf-communicatie en blijkt niet voldoende’, aldus GBT. Het college stelt dat het bewoners actief op de hoogte stelt. Bovendien: ‘Bij elk traject leren wij weer van de tips die ons worden gegeven of zaken die helaas toch niet goed zijn verlopen. Op basis van deze input zullen wij dan ook zeker het protocol, en dus ook onze manier van werken, aanpassen.’

Op vragen hoe het college medio dit jaar wil communiceren bij rioolwerk in Den Ham en daaraan gekoppeld de aanleg van de rotonde bij Harwig, bij de Esweg en de Hoofdweg stelt het college met winkeliers en hun vereniging  te hebben gesproken en de planning daarop te hebben aangepast.  Het college is niet bereid de werkzaamheden vanwege het toeristische seizoen over de vakantie heen te willen tillen, want alles en iedereen zou goed bereikbaar zijn en blijven.

Deel dit nieuws!