De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Tubbergen wil snelle bouw 33 'noodzakelijke' huizen in Tubbergen

Tubbergen wil snelle bouw 33 'noodzakelijke' huizen in Tubbergen

TUBBERGEN – De bouw van 33 woningen aan de Weleveldstraat moet zo spoedig in gang worden getrokken. Dat vindt de gemeente Tubbergen, die eerder aangaf wel wat punten op de i te willen zetten. Het plan van Hoek Vastgoedvisie en architectenbureau PR8 voorziet volgens de gemeente in een nadrukkelijke behoefte zolang de vraag centraal staat.

Aan weerszijden van de Weleveldstraat zullen huizen als het aan gemeente en ondernemers ligt snel huizen verrijzen: zeventien richting de Reutummerweg en zestien in het gebied tussen de Weleveldstraat en de Verdistraat. Op instigatie van de gemeente komt er een mix van traditionele nieuwbouw, die aansluit bij de bestaande wijk, met de mogelijkheid van combinaties van wonen en werken, plus kavels voor wat levensloopbestendig huizen worden genoemd, waarbij slaap- en badkamer op de begane grond komen.

Er bestaat volgens het gemeentebestuur belangstelling voor het wonen in de hoofdkern der gemeente, zoals dat ook in de andere dorpen op en rond de essen het geval is. Dat komt, verklaarde wethouder Volmerink vorig jaar om deze tijd, indien op maat en naar behoefte wordt gebouwd.

 

Deel dit nieuws!