De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Investering in betere zichtbaarheid van Kunstzaal in Haaksbergen

Investering in betere zichtbaarheid van Kunstzaal in Haaksbergen

HAAKSBERGEN -  Op initiatief van de gemeente Haaksbergen, de Stichting Kulturhus Haaksbergen, de Kunstkring Haaksbergen en de Stichting Leppink-Postuma zal de 'zichtbaarheid' van de Kunstzaal in Haaksbergen aanmerkelijk worden verbeterd. Het plan hiertoe is door het college van burgemeester en wethouders omarmd: Kunstzaal Haaksbergen.

Al een jaar of twee vonden gesprekken plaats over een logischer plek en een betere toegankelijkheid van de zaal der beeldende kunsten in het Kulturhus annex Bibliotheek. Het resultaat daarvan is nu voltooid: een verbouwing voltooid een naam gewijzigd, want de naam Achterom is verleden tijd. Niks meer achterom, gewoon via de voordeur.

De bedoeling is de Kunstzaal een gelijkwaardige positie te geven in relatie tot de theaterzaal en de bibliotheekzaal. De bedoeling is ook wat scherper aan de wind te zeilen voor wat betreft de programmering en inhoudelijke keuzes, waarbij professionaliteit gelijk-op gaat met amateurkunst.

De doelstelling van de financierende Stichting Leppink-Postuma stelt zich ten doel het (financieel) bevorderen van culturele ontwikkeling in de gemeente Haaksbergen alsmede het historisch onderzoek en historisch besef in Haaksbergen. Verder maakt de stichting zich sterk voor de instandhouding, het herstel, beheer, onderhoud of eigendomsverkrijging van voorwerpen met een kunsthistorische waarde of van historische waarde die Haaksbergen betreffen.

 

Deel dit nieuws!