De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Uitbreiding landgoed 't Borghuis te Losser gelijk met aanleg rotonde

Uitbreiding landgoed 't Borghuis te Losser gelijk met aanleg rotonde

ENSCHEDE/LOSSER - De eigenaren van landgoed 't Borghuis te Losser willen het recreatiebedrijf van dezelfde naam uitbreiden. Ze grijpen daartoe een beoogde wijziging van het bestemmingsplan aan voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Oude Deventerweg en de Landweerweg. De bedoeling van de aanvrager is drie (reeds vergunde) verblijfsaccommodaties te verplaatsen teneinde de bouw van een schaapskooi en een bedrijfswoning mogelijk te maken.

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede kan onder niet nader genoemde voorwaarden instemmen met de plannen, met uitzondering van het toevoegen van een bedrijfswoning. Het geheel wordt landschappelijk ingepast en er zouden investeringen in 'nieuwe 'natuur op stapel staan. Landgoed 't Borghuis beschikt in de bossen nabij het toeristische Losser en De Lutte over meerdere groepaccommodaties.

De uitbater van landgoed 't Borghuis wil de metamorfose realiseren bij de wijziging van het bestemmingsplan om een rotonde op te werpen op het kruispunt van de Oude Deventerweg en de Landweerweg teneibde de verkeersveiligheid te verbeteren. Het kruispunt is nu zwaar belast waardoor somtijds lange wachttijden van automobilisten ontstaan.

 

Deel dit nieuws!