De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • De Jongh vertrekt na reorganisatie als wegbereider nieuwe Vriezenhof

De Jongh vertrekt na reorganisatie als wegbereider nieuwe Vriezenhof

VRIEZENVEEN – In het aanschijn van de verbouwing en uitbreiding van het zorgcentrum De Vriezenhof te Vriezenveen heeft directeur-bestuurder De Jongh zijn afscheid bekendgemaakt. Zijn klus is geklaard, vindt hij, want alle seinen staan op groen. De Vriezenhof biedt inclusief de aanleunwoningen Grevinckhoff en Buterhof woonruimte aan 120 bewoners, van wie er 57 met intensieve zorg, feitelijk de de klok rond.

Ruim zes jaar zette De Jongh zich in voor teamontwikkeling en het versterken van de kwaliteit van zorg. Er staat naar zijn mening nu ‘een stevige organisatie die verankerd is in Vriezenveen’. Het verzorgingshuis bereidt zich met de recente losmaking van verhuurder Habion én de aankoop van het gebouw voor op (ver)nieuwbouw. De bedoeling is de nieuwbouw in 2023/2024 te openen. In verband met de bouw is er naar het oordeel van De Jongh een fase aangebroken die voor hem als wegbereider en stempelaar minder passend is, zoals zijn voorgangers Ooms en Companjen in hun tijd een directioneel stempel drukten. 

Er breekt nu een volgende fase aan, waarbiij letterlijk en figuurlijk een steen kan worden verschoven, wellicht een heel gebouw. Vooralsnog zal adjunct-directeur Marsman de oppervrouw zijn. Ze kan bogen op een universitaire studie Techniek aan de Universiteit Twente. De raad van toezicht heeft laten weten onder aanvoering van voorzitter Van Marle (ex-wethouder en nu raadslid van het CDA te Almelo) 'in goede afstemming met alle betrokkenen' een profiel op te stellen voor een nieuwe directeur-bestuurder van het Vriezenveense zorgcentrum.

 

Deel dit nieuws!