De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal weigert verzoek raad om compensatie voor Het Landhuis

Oldenzaal weigert verzoek raad om compensatie voor Het Landhuis

OLDENZAAL - Het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal weigert de eigenaar van horecagelegenheid Het Landhuis aan de Bentheimerstraat te compenseren voor de kosten die de familie heeft moeten maken als gevolg van de omissie in het bestemmingsplan Meijbree-Haerbroek. Het college vindt dat er geen aanleiding voor compensatie is, omdat de gemeente in een eerder stadium al financieel zou hebben bijgedragen aan het bereiken van een oplossing tussen de familie en de  buren.

Verder heeft de gemeente er vanaf gezien om met de familie Oolderink een planschadevergoedingsovereenkomst aan te gaan. Gelet hierop ziet het college geen aanleiding om tot aanvullende compensatie. Dat komt overeen met de voorspelling die wethouder Renkema deed toen een meerderheid van de gemeenteraad begin dit jaar aandrong op compensatie voor het gemeentelijk falen voor de uitbatende familie Oolderink.

Alle activiteiten waren tot 2007 planologisch in het bestemmingsplan geregeld, maar in dat jaar werd een deel van de activiteiten per abuis buiten het nieuwe bestemmingsplan gelaten. Het Landhuis kreeg toen de bestemming Horeca met de aanduiding Hotel, teneinde expliciet tot uitdrukking te brengen dat ter plaatse binnen de horecabestemming ook een hotel is toegestaan. De rechtbank bepaalde in 2008 evenwel dat door het ontbreken van het tussenvoegsel 'en' er alleen een hotel mogelijk is. 

De gemeenteraad besloot dit te repareren, maar de Raad van State heeft dat besluit in 2012 vernietigd. In overleg met de uitbatende familie Oolderink en de buren is onderzocht op welke wijze het sinds jaar en dag bestendige gebruik alsnog op een verantwoorde manier in een nieuw bestemmingsplan kan worden vastgelegd. Vanuit de buurt waren de reacties positief.  En zo kwam het goed, al vond de gemeenteraad nu dat compensatie op de plaats zou zijn.

 

Deel dit nieuws!