De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Textielmagnaat en weldoener Van Gelderen ereburger Enschede

Textielmagnaat en weldoener Van Gelderen ereburger Enschede

ENSCHEDE – In zijn woning op de kop van de Stroïnkslanden te Enschede is hedenavond de gewezen textielondernemer Van Gelderen (98) benoemd tot ereburger van de textielstad. Er was een bijeenkomst ten stadhuize voorbereid, maar die werd geannuleerd wegens de coronacrisis. Vandaar dat burgemeester Van Veldhuizen zich met de oorkonde, versieringen en versterkende woorden naar huize Van Gelderen spoedde voor lovende woorden en kleinood.

Niet alleen zijn verdiensten als directeur van de textielfabriek liggen ten grondslag aan het ereburgerschap van de stad, ook zijn zelfgekozen  rol als mecenas op het speelveld van kunst, cultuur en samenleving speelden bij de toekenning een belangrijke rol. Hij trok ruimhartig en veelvuldig de knip om het verschil te maken voor veel van wat volgens hem van intrinsieke waarde was. Als voorwaarde voor een bijdrage gold meestentijds dat het stil moest worden gehouden.

Een derde aspect van belang (en niet het geringste) is het werk van de jonge Henk van Gelderen en zijn zeven jaar oudere broer Matthieu tijdens de oorlogsjaren in Amsterdam, waar beiden toen studeerden en in het verzet belandden. Na de oorlog keerde Henk van Gelderen terug naar de stad waar het familiebedrijf NV Stoomweverij Nijverheid stond, de stad bovendien waar Henk in 1921 werd geboren, in de markante villa die later het politiebureau zou worden.

Deel dit nieuws!