De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Borne ziet mogelijkheid nieuwe weg geheel om dorp Zenderen

Borne ziet mogelijkheid nieuwe weg geheel om dorp Zenderen

BORNE – Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van een spoortunnel als onderdeel van een nieuwe weg tussen Almelo en Borne om Zenderen heen. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders van Borne vandaag besloten. Bij het onderzoek zal de gemeente Almelo nauw worden betrokken. Ook de provincie Overijssel doet mee.

Een regionale randweg tussen Almelo en Borne westwaarts van Zenderen kan volgens het college een oplossing bieden voor de verkeersdruk en leefbaarheid in de kernen der gemeente Borne, inzonderheid Zenderen, dat al gedurende een reeks van jaren vele uren per dag te maken heeft met opstoppingen en gevaarlijke verkeerssituaties in het dorpshart.

De aanleiding voor het onderzoek is naar een spoortunnel als onderdeel van een niryuwe weg om Borne is, zo laat het Bornse college weten, de verkorte versie van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport, waaruit zou blijken dat een regionale randweg van Borne naar Almelo om Zenderen heen opeens 'kansrijk' moet worden geacht.

De procedure voor de aanleg van de Verbindingsweg over de Zenderensche Es daarom ‘on hold’ gezet, zo meldt het college. Tegen de aanleg ervan bestond veel bezwaar, omdat het voor Zenderen niet zo veel zou uitmaken, althans geen verbetering zou zijn, wel veel zou kosten, en bovendien ten koste zou gaan van cultuurhistorische en natuurlijke waarden op de es.

Deel dit nieuws!