De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens DXCVI

De toespraak die premier Rutte hield heb ik online gevolgd en ik deel de mening van de velen die ik vanavond hoorde zeggen dat het 'een goed verhaal' was, maar mijn aandacht trok vooral de zorgvuldig gedrapeerde achtergrond, inzonderheid het portret van Thorbecke. Rutte zal het decor vermoedelijk door lakeien, vazallen en communicatiestrategen hebben laten inrichten.

Daar zag ik de misser, dat er niet was gekozen voor een portret van Cort van der Linden. Ik weet niet zo heel veel van Rutte, maar ik wel dat hij Cort van der Linden als voorbeeldpremier ziet, want dat heeft hij me zelf verteld toen we een lunch gebruikten bij Van der Valk in Hengelo. Rutte ziet Cort van der Linden als zijn politieke vader; hij leunt trouwens sowieso op substituut-vaders. Zijn biologische vader overleed toen de premier een twintiger was, sinds hij het land leidt belt hij elke week een ondernemende Twentse substituutvader die in hem een substituutzoon ziet.

Cort van der Linden moest in wankele jaren, ruim een eeuw geleden, vol van oorlogsdreiging, een verscheurd land leiden, hield de Noordzeedelta buiten de eerste wereldoorlog, hengelde ministers binnen van velerlei pluimage en liet ze onder zijn leiding grote kwesties uitruilen, realiseerde algemeen kiesrecht en bijzonder onderwijs, uniek voor die tijd, tot in de onze.

Rutte kan net als Cort van der Linden met iedereen regeren, wat niet iedereen kan bekoren. Hij regeert met alles wat regeren wil, van christenen tot socialisten. Hij was gecharmeerd van Jan Marijnissen en regeerde met gladjanus Maxime Verhagen en greenpeacebootsman Diederik Samson. Zijn corona-toespraak van hedenavond ademde een joopdenuylse oliecrisis-bezwering.

 

 

Deel dit nieuws!