De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Fusie van stichtingen basisonderwijs staat in West Twente op stapel

Fusie van stichtingen basisonderwijs staat in West Twente op stapel

RIJSSEN - Een besturenfusie van de onderwijsstichtingen Quo Vadis en Stichting ROOS zijn in een vergevorderd stadium en zou de mogelijkheid bieden tot verbeteringen in het primair onderwijs in de regio. Om deze kansen te kunnen benutten is het volgens de bestuurders van belang 'een balans te vinden tussen het organisatiebelang enerzijds en de maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds'. De scholen voor primair onderwijs staan voor nogal wat opgaven, waaronder krimp, huisvesting, onderwijzerstekort/werkdruk en onderwijsontwikkeling Dat noopt volgens bestuurders en toezichthouders tot samenwerking, in de vorm van een bestuurlijke fusie.

De stichtingen ROOS (openbaar onderwijs) en Quo Vadis (rooms-katholiek onderwijs) willen de krachten bundelen en houden daartoe binnenkort een miniconferentie waar bestuurders, wethouders en leden van de Raden van Toezicht over samenwerking spreken. Het initiatief hiertoe komt van de bestuurders Van Leeuwen van Quo Vadis en Van Stiphout van ROOS.

Onder de Stichting ROOS (hoofdkantoor Rijssen) ressorteren de openbare scholen Weemerveld Vriezenveen, Blokstoeke Westerhaar, Dijkerhoek Holten, Haarschool Holten, Holterenk Holten, 't Heem Nijverdal, De Peppel Nijverdal, Reggewinde Hellendoorn (twee locaties), De Schakel Vroomshoop en Widerode Wierden. Onder de Stichting Quo Vadis (hoofdkantoor Deventer) vallen negen rooms-katholieke basisscholen in Almelo en één (Sint Anthonius) te Vriezenveen.

Deel dit nieuws!