De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hectiek over plan twee huizen onder één kap op markante es Enter

Hectiek over plan twee huizen onder één kap op markante es Enter

ENTER – Er bestaat veel wrevel over en verzet tegen woningbouw op de markante Hamberger Es bij het dorp Enter. Bij zowel omwonenden als natuurhoeders leven bezwaren. Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wierden heeft in principe geen bezwaar om de bouw van twee woningen onder één kap, maar hecht aan een zorgvuldige weging van de argumenten der tegenstanders. Behalve bewoners van de Hambergerweg en de Beltmanstraat hebben ook bewoners van de Marcus Samuelstraat bezwaar tegen wat in hun ogen een verdere verstening van de landschappelijk es zal zijn. De bezwaarde Enternaren zijn van oordeel dat de Hamberg Es als cultureel erfgoed dient te worden gekoesterd, wat zich niet zou verdragen met woningbouw.

Volgens wethouder Coes zou het ‘heel raar’ zijn als de gemeenteraad het bouwplan van de families Braamhaar en Van de Riet zou willen tegenhouden, want het bestemmingsplan, nog niet zo lang geleden herzien, staat de bouw gewoon toe, er ligt een duidelijke woonbestemming op de beoogde kavels én het past vanwege investeringen in de kwaliteit van de groene omgeving. Ook spoort de bouw van een dubbele woning met het stedenbouwkundig advies.

Een kwestieus punt is dat het plangebied sedert enige tijd binnen de bebouwde kom ligt, want onduidelijk is wanneer daar door wie is besloten. Daar wees namens de bezwaarde Enternaren ook inspreker Lammertink op. Zij stelde ten overstaan van de raadsleden dat eerdere woningbouw - op de plek van een vervallen bedrijf - nog een verbetering was van het aanzien van de Haamberger Es (landschappelijke inpassing), terwijl het huidige plan puur haars bedunkens louter tot verstening leidt. Bij monde van voorzitter Ter Haar (ex-raadslid CDA en esbewoner) sluit de Stichting Haamberger Es zich daarbij aan. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat landschappelijke inbedding van woningen juist de mogelijkheid biedt om de overgang naar het buitengebied te versterken .

 

Deel dit nieuws!