De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bouw woningen starters en senioren voor vitaal Noord-Deurningen

Bouw woningen starters en senioren voor vitaal Noord-Deurningen

NOORD-DEURNINGEN – De gemeente Dinkelland legt dezer dagen de herverkaveling van het toekomstige woongebied Zuudplas in de kern Noord-Deurningen ter inzage die het mogelijk maakt er ook rijwoningen te bouwen. Met de herverkaveling meent het college van burgemeester en wethouders ‘belangrijke doelgroepen’ als starters en senioren in de kern Noord Deurningen te bedienen door inzonderheid voor hen te bouwen.

De nieuwe kavels aan de Zuudplas sluiten aan op de bestaande bebouwing. Het nieuwbouwgebied, op zo’n vijf minuten rijden van de hoofdkern van de gemeente Denekamp kort bij Nordhorn, blijft aan de noordkant een vrij uitzicht houden omdat er volgens het gemeentebestuur geen verdere bebouwing komt richting van het tuincentrum Oosterik.

Volgens de overlevering was er in 1337 al een buurtschap die met Nort-Dorningen werd aangeduid. Het dorp wil nu, ook om voorzieningen in stand te houden, zoals onderwijs, sport en cultuur, nieuwbouw teneinde jongeren aan het dorp hunner geboorte te binden en ouderen niet noodgedwongen naar elders te verplaatsen. De stichting Energieneutraal Noord Deurningen (END) heeft beijvert zich om het dorp energieneutraal te maken.

Deel dit nieuws!