De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Megaorders en innovaties van machinefabriek Boessenkool Almelo

Megaorders en innovaties van machinefabriek Boessenkool Almelo

ALMELO - De opdracht die de Machinefabriek Boessenkool Almelo uit Indonesië kreeg om een machine te maken die huishoudelijk afval omzet in briketten om energie uit te winnen omvat zo'n twintig miljoen en is daarmee is de grootste opdracht in de tachtigjarige geschiedenis van de hoog-innovatieve onderneming. Behalve het bedrijf in Almelo zullen verbonden bedrijven elders worden ingeschakeld. Volgens directeur Osse van het machinebedrijf, sedert bijna 120 jaar gevestigd aan de Turfkade tussen Overijssels Kanaal en Plesmanweg, is er sprake van een verfijning en doorontwikkeling van technieken.

Het metaalmagazine meldt vandaag dat Boessenkool van investeringsbedrijf Oost NL, vanuit het Innovatiefonds Overijssel,  een financiering kreeg om snellere stappen te kunnen zetten met innovaties aan het duurzaamheidsfonds. Het innovatieprogramma van Boessenkool zou veertig nieuwe banen opleveren. Het gaat dan onder meer om een machine die spuitbussen kan recyclen en de ontwikkeling van drones voor noodsituaties.

Hoge verwachtingen zijn er terzake de technologie waarmee kinetische energie wordt opgeslagen in een stalen vliegwiel. Deze vinding helpt netbeheerders met energieopslag bij onvoorspelbare pieken in opgewekte stroom. Dat zal steeds vaker voorkomen bij de opwekking van energie uit wind en zon, wat in combinatie met opslagtechnologieën, zoals de opslag in batterijen, kan worden gebruikt. Een aantal netbeheerders heeft de vliegwielen al in gebruik.

En dan komt de eerste tractor met een compleet elektrische aandrijving en bijzondere spoorbreedteaanpassing. Zo kunnen boeren efficiënter en duurzamer werken én de grond winstgevender gebruiken. De eerste tractor kan dit jaar op de markt komen. Osse: ‘De tractor is erop voorbereid om zelfstandig te rijden dankzij intelligente sensoren en GPS. Daarnaast kijken we of de tractor deels kan rijden op biodiesel en/of waterstof.’

Deel dit nieuws!