De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gemeente koopt extra lap grond in de wijk Het Opbroek te Rijssen

Gemeente koopt extra lap grond in de wijk Het Opbroek te Rijssen

RIJSSEN – De gemeente Rijssen-Holten is voornemens voor de aankoop van grond in Het Opbroek 575.000 euro uit te trekken. De gemeenteraad neemt volgende week hierover een besluit. Het college van burgemeester en wethouders laat weten contact te hebben met de vereffenaar van Parkbroek Stedebouw dat een aantal percelen in het gebied ter verkoop aanbiedt. Over de voorwaarden zou overeenstemming zijn bereikt. Het college spreekt in dit verband over ‘een strategische grondpositie’ en ofschoon de gemeente dit jaar geen geld in de begroting heeft voor aankopen, stelt het college toch voor deze kans te benutten.

De aankoopprijs ligt boven de huidige agrarische prijs vanwege het idee dat er ooit woningbouw kan plaatsvinden. Dit betekent dat, als er in de toekomst geen woningen verrijzen, de aankoop op termijn moet worden afgewaardeerd naar de agrarische waarde, wat naar de huidige inzichten 350.000 euro vergt. Het college stelt dat hier ‘vooralsnog’ geen rekening behoeft te worden gehouden.

Veel aannemelijker is volgens het college dat de grond over een jaar of vijf nodig is om in te spelen op de verwachte woningbehoefte in het bestemmingsplan Opbroek Noord, waartegen als bekend  beroep is aangetekend bij de Raad van State. In afwachting van de uitspraak van de Raad vinden nu gesprekken plaats met grondeigenaren voor de uitvoering.

 

Deel dit nieuws!