De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA en SP blijven hameren op aambeeld speeltuinwerk Enschede

CDA en SP blijven hameren op aambeeld speeltuinwerk Enschede

ENSCHEDE -  De raadsfracties van CDA en SP in Enschede zijn benieuwd of en zo ja hoe het college van burgemeester en wethouders het achterstallig onderhoud van een aantal speeltuingebouwen gaat aanpakken en voor professioneel bestuur, kundig personeel en voldoende vrijwilligers zal zorgen. Ze baseren zich op onderzoek van de landelijke koepel NUSO voor (onder meer) speeltuinwerk.

Beide raadsfracties constateren, niet voor het eerst, dat de ‘activiteitenbalans’ steeds meer verschuift van kinderen naar volwassenen en vinden dat dit afbreuk doet aan de doelstelling en het belang van speeltuinen voor in de eerste plaats de kinderen. CDA en SP vragen het college mede tegen deze achtergrond ook hoe de professionele begeleiding zal worden geregeld en hoe er bestuursleden en vrijwilligers met kennis van en passie voor het speeltuinwerk worden gerekruteerd.

Het rapport van NUSO onderstreept het belang van een goede organisatie, gezonde financiën en adequaat beleid ter zake beheersstructuur, ontwikkelteam op stadsdeelniveau en afspraken met betrekking tot verantwoordelijkheid. Ook informeren beide fracties of en zo ja hoe de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES) anticipeert op de ontwikkelingen. SP en CDA zeggen graag een totaaloverzicht te willen van de eventuele kosten om alle actiepunten te realiseren en willen graag van het college weten in hoeverre dit overeen komt met de financiële ruimte in de begroting.

Deel dit nieuws!