De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen wil taken naar Hengelo/ Enschede én zelfstandig zijn

Haaksbergen wil taken naar Hengelo/ Enschede én zelfstandig zijn

HAAKSBERGEN – De gemeente Haaksbergen dient taken ‘weg te zetten’ bij een grote gemeente in de buurt’, waarbij Hengelo favoriet lijkt, maar Enschede nog niet uit beeld is. Het gemeentebestuur heeft al eerder overwogen de uitvoering van 'werkvelden met stevige omvang' in handen van een dezer steden te leggen. Er is de afgelopen jaren zwaar bezuinigd op de ambtelijke organisatie en dat betekent dat grote klussen Haaksbergen bij gebrek aan petten boven de pet gaan. Waar nog eens bijkomt dat bijvoorbeeld in het ‘sociaal domein’ Haaksbergen er net als andere gemeente taken bij heef gekregen die veel werk met zich meebrengen, denk aan hulp, bijstand en (jeugd)zorg.

De gemeente verkeert al jaren in zwaar weer, mee door grote plannen en een kleine portemonnee. Zo was het Gat in de Markt jarenlang een blok aan het zere been der gemeente. Door bestuurlijk onvermogen, economische tegenslag en  maatschappelijk verzet kwam er weinig van terecht; er zijn op dit dossier miljoenen in rook opgegaan. Het plan van de ene investeerder ('marktpartij')  na de andere kwam ter tafel  Toen wethouder Van Vlaanderen het in de vorige raadsperiode ten koste van de bestuurlijke sfeer als een verlicht despoot oploste, kostte hem dat het politieke hoofd. Hij liet ambtelijke staf en gemeenteraad in verwarring achter.

Ondertussen sleepten er meer zaken die de bestuurskracht aantastten. Zo trokken de bestuurlijke gevolgen van het 'monstertruckdrama, waaronder het gedwongen terugtreden van burgemeester Gerritsen, een zware wissel op de politieke slagkracht. Op allerlei fronten gebeurde er van alles en daardoor vaak niets, maar de hoofdpijndossiers bleven. Een gebrek aan duidelijk beleid en doorzetmacht leidden tot lamlendigheid en inertie. De provincie Overijssel moest  Haaksbergen al een paar keer tot de orde roepen en onder (financiële) curatele stellen.

De gemeenteraad besloot mede daardoor tot een onderzoek naar de toekomst, van versterking van de gemeente tot opheffing, en alles wat daar tussen zit. De uitkomst was dat Haasbergen een 'regiegemeente' zou moeten zijn, die zelfstandig is, maar vooral regelt dát er op basis van politieke keuzes dingen gebeuren zonder alles zelf te hoeven uitvoeren. In dat kader past het uitbesteden van taken aan andere gemeenten, al blijft de vraag hoeveel grip een gemeenteraad van Haaksbergen er nog op heeft als 'Sociaal Domein' naar Hengelo verhuist en 'Economisch Domein' naar Enschede. 

Deel dit nieuws!