De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Plan voor privatisering van sporthal 't Hoge Vonder in Deurningen

Plan voor privatisering van sporthal 't Hoge Vonder in Deurningen

DEURNNGEN – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Dinkelland wil de sporthal ’t Hoge Vonder te Deurningen in principe afstoten op om ruimte te bieden voor particulier eigenaarschap. Om die reden stelt het college voor een bedrag van vijftienduizend euro beschikbaar te stellen voor planvorming. Van dat bedrag kan de architect worden betaald die met een voorstel moet komen voor uitbreiding benevens modernisering.

Het geld komt beschikbaar als de intentie wordt uitgesproken de sporthal aan de Kerkweg te Deurningen te privatiseren. De hal is goed bezet voor sport- en schoolactiviteiten, sterk gelieerd aan de vanuit de voetbalclub DSVD ontstane omnivereniging. De sporthal dateert van 1970 met de volleybal- en zeker de handbaltak van DSVD als trekpleisters, helemaal nu de handbalvrouwen eredivisie spelen en de jeugdafdeling groeit en bloeit.

Een jaar of zeven geleden (getal van de volheid) was de Stichting ’t Hoge Vonder in gesprek met de gemeente en de voetbalclub over een multifunctionele accommodatie in het dorp. De besprekingen liepen in de finale stuk op de financiën, hoewel de gemeente, de woningcorporatie Mijande Wonen en de Stichting Waarborgfonds Sport reeds met garantstellingen hadden gewapperd, en het gemeentebestuur al een bouwvergunning had verstrekt…

Deel dit nieuws!