De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Lagere energienota zonnepark Aadorp; energiescepsis Twenterand

Lagere energienota zonnepark Aadorp; energiescepsis Twenterand

AADORP – Van de aanleg van het zonnepark aan de Aadijk bij Aadorp in de gemeente Almelo zullen tienduizend huishoudens profiteren doordat ze een lager tarief gaan betalen. Dit deelde wethouder Van Mierlo vanavond mee in de gemeenteraad. Hij meldde de raad ook dat er voor alle wijken van de stad plannen worden gemaakt waardoor op termijn er geen gasaansluitingen in Almelo meer zijn.

Van Mierlo verwacht veel van de zogenoemde regionale energietransitie, waarover morgen (woensdag) alle Twentse gemeenten samenwerken. Onduidelijk is volgens de Almelose wethouder of de regio Twente kan voldoen aan de landelijke taakstelling wat betreft de opwekking van schone energie. Hij hamerde op de noodzaak van draagvlak en inwonersparticipatie. En op leefkosten-neutraliteit, wat wil zeggen: mogelijk een lagere energierekening, maar zeker geen hogere.

De bedoeling is dat de veertien Twentse gemeenten zich tot het uiterste inspannen om te komen tot onderlinge afstemming over wie wat doet en daarenboven met de provincie Overijssel vaart maakt terzake de Regionale Energie Transitie, waarbij de intentie is om in 2050 alle 'oude' energiebronnen (kolen, olie, gas, et cetera) met rust te laten en louter nog gebruik te maken van 'schone' energiebronnen, zoals zon, wind, water en op termijn ook aardwarmte.

Twenterand

Vanwege kansen en belemmeringen overlegt Almelo met name met de buurgemeenten Wierden en Twenterand. In de laatstgenoemde gemeente heeft wethouder Van Abbema het ook op dit dossier moeilijk, omdat coalitiepartij GBT met een absolute meerderheid in de raadszaal te Vriezenveen niks voelt voor de verzonneparking van het buitengebied en evenmin voor grote klappen van enorme windmolens. In dat verband stelde hij vast dat er ook nog eens onvoldoende capaciteit is op het elektriciteitsnetwerk, waardoor opgewekte energie niet bij de huishoudens kan komen. Ook hekelde fractievoorzitter Elzinga van GBT het gebrek aan draagvlak onder de bevolking en het gebrek aan bestuurlijke pogingen moeite te doen dit te verkrijgen. Om die reden is de energietransitie naar zijn mening nu meer een bestuurdershobby dan een vorm van bewonersbetrokkenheid. Daar denkt wethouder Van Abbema van de ChristenUnie én van de Energietransitie het mee oneens en zij zit vandaag bij het Twentse wethoudersberaad.

 

 

Deel dit nieuws!