De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twente sociaal-economisch boven Jan; kenniswerkers weten 't niet

Twente sociaal-economisch boven Jan; kenniswerkers weten 't niet

ENSCHEDE – De procentuele werkloosheid is in Twente voor het eerst sinds de jaren zestig van de vorige eeuw minder dan het nationaal gemiddelde: 3,4 om 3,5 procent.  Dat bleek vandaag bij de presentatie van de jaarlijkse Twente Index. Volgens voorzitter Braaksma van de Twente Board zou de regio Twente meer hoogopgeleide kenniswerkers verleiden naar deze contreien te komen.

De jaarlijkse Twente Index is de barometer van de sociaaleconomische situatie in deze regio. Jaren werden barre cijfers gepresenteerd: minder banen, meer werkloosheid en gebrek aan goede opleidingen. Op al deze drie fronten is nu sprake van progressie.

De conclusie is dat de Twentse economie in de periode 2015-2018 sterker groeide dan de landelijke 13,2 procent in de regio en 12,2 procent de nationale. Bovendien nam de werkloosheid spectaculair af, want die ligt volgens de Twente Index in deze regio bijna één procent lager dan het landelijk gemiddelde. Dat is spectaculair, want in koele cijfers komt dat nabij de vijftig procent: van negentienduizend tot elfduizend baanlozen

De vraag van bedrijven naar gekwalificeerde medewerkers is groot en dat maakt het volgens Braaksma nodig ‘kenniswerkers’ van elders te verlokken in groten getale naar Twente te komen, vooral in de ICT-sector. Veel in Twente opgeleide kenniswerkers vetrekken namelijk nog steeds naar elders. Hoe dat komt en hoe dat te veranderen, daarover rept de Twente Index niet.

Deel dit nieuws!