De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gesprekken over kosten en baten 'eigen' snelweg Enschede-Zwolle

Gesprekken over kosten en baten 'eigen' snelweg Enschede-Zwolle

NIJVERDAL -  De provincie Overijssel wijst het overnemen van N35 niet principieel af, maar wil als bruidsschat wel een substantieel bedrag van de rijksoverheid voor onderhoud en verbreding tot A35. Gedacht wordt aan driekwart miljard. De provincie krijgt dan de mogelijkheid zelf de regie te voeren en het tempo te bepalen bij het verbreden van de N35 tussen Wierden en Wythem.

Al vele jaren is er sprake van een twee keer tweebaans snelweg met een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur. Dat is nu tussen Enschede en Wierden en op het deel Zwolle-Wythem het geval, het gedeelte Wierden-Nijverdal is in principe klaar voor uitvoering, al gooit daar zoals het nu lijkt de stikstofcrisis zand in de raderen van asfaltwagens; zo is er altijd wat. Over het tracé vanaf Nijverdalnaar Wythem liggen er nog 'pijnpunten' bij Haarle, Mariënheem en Raalte. 

In de stedelijke centra Twente en Zwolle klinkt de roep om tempo te betrachten bij het verbinden van beide economische regio’s, maar dat gaat tot nu toe stukje bij beetje. Het ministerie van Infra en Rijkswaterstaat stelt dat de weg als het gebeurt voor niets kan worden overgedragen. Over een overdracht van de weg Twente-Zwolle om de provincie Overijssel wegeigenaar én -beheerder te maken valt wel te praten met minister Van den Nieuwenhuizen, maar ook hier is het een spel van loven en bieden. De minister wil in principe geen bruidsschat meegeven, maar de provincie (gedeputeerde Boerman) stelt dat in elk geval voor een reeks van jaren 'onderhoudsgeld' deel moet uitmaken van de overdracht. Het zou de provincie in staat stellen te doen wat ze belijdt: het spreekwoordelijke karrespoor tussen de regio’s verbinden tot een veilige snelweg.

Deel dit nieuws!