De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bouw dertien woningen in buurtschap Ypelo op plek agrarisch bedrijf

Bouw dertien woningen in buurtschap Ypelo op plek agrarisch bedrijf

YPELO – Op de plek van een voormalig agrarisch bedrijf in de buurtschap Ypelo komt plek voor dertien huizen.  Een bestaande bedrijfswoning van de gewezen varkenshouder Wassink wordt in twee  burgerwoningen gesplitst en op het gewezen erf zullen elf zogenoemde schuurwoningen verrijzen. De gemeente Wierden heeft de seinen hiertoe op groen gezet, op voorwaarde  dat het geheel  ook een groene uitstraling krijgt. In dat verband wordt gesproken over een aangename landelijke uitstraling.

Het bedrijf nabij de Broezeweg moest, toevallig kort na een flinke uitbreiding en modernisering enige jaren terug, worden opgeheven vanwege de aanleg van nieuwe natuur (De Doorbraak) en dat was destijds voor alle betrokkenen een aangename oplossing. Het erf en de opstallen werden verkocht aan de Dienst Landelijk Gebied. De schuren zijn indertijd al afgebroken om plek te maken voor de nieuwe Twentse waterstroom van het hoge Oost- naar het lage West-Twente in een natuurlijke bedding.

 

Deel dit nieuws!