De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Extra subsidie voor lokale omroep in Enschede, in ruil voor diensten

Extra subsidie voor lokale omroep in Enschede, in ruil voor diensten

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil de lokale omroep EnschedeFM volgend jaar bovenop de jaarsubsidie van een ton nog eens maximaal 75.000 euro extra toestoppen. De omroep moet aandacht besteden aan projecten van het gemeentebestuur. Dat kan volgens een woordvoerder faciliterend of meewerkend zijn.  De voorlichtende taak zou prima samengaan met de journalistieke. ‘We hebben toch allemaal hetzelfde belang.’

De bedoeling is ook mensen die zelden worden gehoord een stem te geven. Zo moeten meer inwoners van Enschede worden betrokken bij meningsvorming over stedelijke zaken, ook op wijk- en buurtniveau. Er zou bij de vaststelling van de begroting hiertoe een ‘voorziening’ zijn getroffen in het zogenoemde ‘Enschede Akkoord’.

Een voorwaarde is dat er geen geld weglekt naar omliggende gemeenten waarmee de lokale omroep een los-vast samenwerkingsverband heeft, te weten Almelo, Borne, Hengelo en Haaksbergen. Ze presenteren zich als de omroep 1Twente, maar de genoemde gemeenten betalen los van de inwonerbijdrage (geoormerkt rijksgeld) weinig tot niets uit hun eigen middelen voor lokale nieuwsvoorziening, laat staan bovenlokale.

Deel dit nieuws!