De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Stad staat stil bij het verscheiden van graaf Van Rechteren Limpurg

Stad staat stil bij het verscheiden van graaf Van Rechteren Limpurg

ALMELO – Op 88-jarige leeftijd is vrijdag Adolph van Rechteren Limpurg, Graaf van Almelo, overleden. Hij was de meest onbekende bekende Almeloër, want had veel in de melk te brokkelen, maar stond zelden op de voorgrond. Met de stad had hij een haat/liefdeverhouding en dat was wederzijds.

Het stoffelijk overschot van de Graaf zal worden bijgezet in het familiegraf in het bosperceel noordwaarts van de Gravenallee. De stoffelijke resten van de edelman wordt volgens de traditie vanuit het kasteel naar de tombe gebracht, met paarden, wagens, dundoeken en saluten. Sinds het verscheiden van Van Rechteren Limpurg hangt de vlag bij Huize Almelo halfstok.

Over de opvolging valt veel te zeggen, maar ook niets, want wijlen de Graaf had twee zoons, van wie er één, Christiaan, Heer van Kasteel Rechteren te Vilsteren is in de gemeente Dalfsen is en één, Max, de landerijen, bossen, akkers en velden in en rondom Almelo onder zijn hoede heeft.

Als grootgrondbezitter heeft 'Huize Almelo' veel betekend voor de stad. Tot op respectabele leeftijd inspecteerde de Van Rechteren  ook nog zelf zijn gronden en boerderijen tot aan de grenzen, van Albergen in het oosten tot Zuidbroek in het westen, van Kloosterhaar en Vriezenveen in het noorden tot Bolkshoek en Wateregge in het zuiden.  Daarenboven heeft ‘de familie’ ook een tal van strategische bezittingen in de (binnen) stad. Als grootgrondbezitter had hij bij veel binnenstedelijke ontwikkelingen en perifere uitbreidingsplannen nogal wat in de melk te brokkelen. Daar stond tegenover dat hij grote interesse  aan de dag legde voor vernieuwing, voor ontginning en voor het waar mogelijk openbaar toegankelijk maken van bossen en cultuur. Indien nodig voor de ontwikkeling van de stad (nieuwe wijken) werkt Huize Almelo doorgaans mee, zonder de eigen grafelijke belangen te veronachtzamen, dus waren de onderhandelingen vaak stevig tot keihard. Van zijn pachters eiste de Graaf gedegen onderhoud en beheer; hij investeerde ook zelf in landschapsbeheer/ontwikkeling.

Deel dit nieuws!