De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe basisschool Enter komt bij sportvelden en sporthal in groen

Nieuwe basisschool Enter komt bij sportvelden en sporthal in groen

ENTER - Een voetbalveld aan de Sportlaan in Enter is waarschijnlijk de plek voor de verrijzenis van een nieuwe basisschool in Enter. Het gebouw zal onderdak bieden de scholen De Wegwijzer en De Talenter. Het college van burgemeester en wethouders en de directies van de scholen hebben een voorkeur voor het sportveld, hoewel de huidige plek van de Gemeentewerf aan dezelfde straat ook mogelijk is, maar dan doemt de vraag op waar er wanneer een vervangende werf kan komen, in een lommerrijke omgeving die zich lenen voor natuuronderwijs in de praktijk in het stroomgebied van de  Regge met zijn noordelijke kreken als Lee en Entergraven.

Er wordt gedacht over een brede school met voorzieningen als kinderopvang, buitenschoolse opvang, een bibliotheek en een multifunctionele aula/podiumzaal worden genoemd. Daarnaast lokt de plek aan de Sportlaan aan vanwege de relatieve nabijheid van sporthal De Zomp en sportpark De Werf, waarbij trouwens een vervangend veld zal worden aangelegd.

Aanvankelijk was de bedoeling behalve De Talenter en De Wegwijzer ook De Roerganger in de nieuwe school onder te brengen, maar die haakte af, enerzijds omdat de school op de huidige plek nog jaren goed uit de voeten kan en anderzijds omdat uiteindelijk ook de (protestantse) identiteit ging opspelen in het aanschijn van het samengaan met twee rooms-katholieke scholen.

Deel dit nieuws!