De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Overijssel wil de partij op congres dicht bij de boer houden

CDA in Overijssel wil de partij op congres dicht bij de boer houden

AGELO – Voor het CDA in Overijssel gaat de landelijke partijnotitie over de toekomst van de boeren hier te lande mank. Er is hoe dan ook te weinig trots op de traditionele ‘achterban die veelal bestaat uit boeren en buitenlui’.  Zo zegt de Agelose fractievoorzitter Rutten van het CDA in Overijssel dat een debat in de partij goed is, zeker in stikstofrijke tijden, maar de huidige teneur niet: ‘Prima dat we in gesprek gaan over de koers van de partij, maar over de inhoud zijn we het nog niet zomaar eens.’

De afdeling Overijssel wil dit weekend op het landelijke partijcongres ‘de problematiek waar boeren mee van doen hebben’ centraal stellen. 'We hebben samen met onze achterban in de plattelandscommissie een visiedocument ontwikkeld. Een goed verdienmodel in balans met de natuur staat bovenaan. Daar hoort geen beperking op export bij. En natuurlijk juichen we het meer bedienen van de lokale markt toe, maar we moeten beseffen dat dit niet voor iedere boer is weggelegd. Sterker nog, zolang de consument nog kiest voor goedkoop en snel is deze markt niet groot genoeg.’

Het nationale rapport van de vaderlandse democraten predikt voor de agrarische sector het evangelie van 'minder en beter'. Een partijcommissie onder leiding van CDA-prominent Geluk, voormalig wethouder te Rotterdam, wil een radicale koerswijziging van de partij. Volgens de commissie moet Nederland moet niet langer de tweede landbouwexporteur van de wereld zijn, want dat zou een te groot en zwaar beslag leggen op natuur en milieu. De landbouwsector zou kwalitatief betere producten moeten leveren, die duurder mogen zijn, want kwaliteit zou ook best wat mogen kosten.

Deel dit nieuws!