De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad jaagt Haaksbergen volgens college in hok provinciale curatele

Raad jaagt Haaksbergen volgens college in hok provinciale curatele

HAAKSBERGEN – De gemeenteraad van Haaksbergen heeft zeer tegen de zin van het college van burgemeester en wethouders, met name wethouder Koopman van Financiën en ook burgemeester Welten, de voorgestelde forse belastingverlichting iets dragelijker te maken. De verhoging van de onroerendzaakbelasting voor woningen wordt ruim de helft verlaagd: twaalfprocent in plaats van  de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde 25 procent en voor bedrijfspanden met 22 procent in plaats van 35 procent.

De gemeenteraad was na uiteenlopend en geregeld overleg achter de schermen unaniem. De fracties legden de onderlinge verschillen van mening bij om de draconisch genoemde lastenverzwaring van tafel te krijgen. De lokake partijen DJP en Haaksbergen Centraal kwamen zelfs een motie van afkeuring, maar daar waren de handen bij de andere raadsfracties niet voor op elkaar te krijgen, zeker niet niet bij de coalitiepartijen CDA, VVD, GGH en PvdA.

Koopman en Welten hielden de gemeenteraad voor dat provinciale curatele (ondertoezichtstelling) op de loer ligt als de financiële dekking er niet of onvolledig is. De gemeenteraad, zowel coalitie als oppositie, leek hier niet van onder de indruk. De raad besloot eerder al om het door het college voorgestelde uitstel van de nieuwbouw ten behoeve van de scholengemeenschap te negeren, wat financieel wethouder Koopman  nadrukkelijk deed versomberen.

Deel dit nieuws!