De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • LAS wil in centrumrechts college Klijnsma-geld wél voor doelgroep

LAS wil in centrumrechts college Klijnsma-geld wél voor doelgroep

ALMELO - De plaatselijke partij LAS wil haar toetreding tot de centrumrechtse coalitie met CDA, VVD en ChristenUnie in de gemeente Almelo  in de begroting 2020 vertaald zien in het doorsluizen van de zogenoemde Klijnsmagelden  naar de huishoudens waarvoor ze bedoeld zijn. In een motie vraagt de partij het college van burgemeester en wethouders zo snel mogelijk een voorstel van deze strekking naar de gemeenteraad te komen. De motie van LAS komt morgen in de begrotingsdebatten aan de orde en dan zal blijken of behalve Links Blok (PvdA, GroenLinks, D66 en Leefbaar Almelo) ook de drie 'regeringspartners hun nieuwe bondgenoot dit succes gunnen.

De zogenoemde Klijnsma-gelden zijn genoemd naar een voormalige PvdA-minister van Sociale Zaken die hiermee kinderen die in armoede opgroeien te kunnen laten doorleren en ontspannen. Het college van burgemeester en wethouders  stelde, zeker de vorige raadsperiode (met een SP-wethouder op Sociale Zaken), dat het geld nodig was om de begroting op orde te houden.  Dat gebeurde vooral op voorspraak van ChristenUnie-wethouder Langius.

LAS constateert dat de Klijnsma-gelden nog steeds niet volledig zijn besteed en stelt aan de hand van een reeks voorbeelden dat de doelgroep nog immer groot is in Almelo, waarbij ook wordt overwogen dat de inkomensgrens mag en dus kan worden verhoogd.

 

Deel dit nieuws!