De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Intensieve lobby voor drievuldige verbinding van Twente met Zwolle

Intensieve lobby voor drievuldige verbinding van Twente met Zwolle

NIJVERDAL - Er komt een manifeste lobby op gang voor een verbreding van de totale N35 tot A35 van Twente naar Zwolle. De provincie Overijssel neemt het voortouw en begon de lobby richting Den Haag vandaag in het bedrijf Van Keulen in  Nijverdal. Het gaat trouwens behalve om een snelweg met twee keer twee rijbanenook over het aanleggen van ontbrekende delen van de fietssnelweg F35 en een verbreding en elektrificering van de spoorwegverbinding van Twente naar Zwolle.

In deze infrastructurele tripartite gaat het om drie dingen: het verbinden van de twee economische centra in Oost- en West-Overijssel, te weten Twente en Zwolle, een verduurzaming van het vervoer en het verbeteren van het vestigingsklimaat en het bijdragen aan het welzijn en mobiliteit der Overijsselaars. Uiiteindelijk zal het leeuwendeel der benodigde gelden van de rijksoverheid moeten komen. Zoals eerder gemeld komt premier Rutte  vandaag naar Overijssel. Hij spreekt in het provinciehuis over de stikstofproblematiek die een provincie als Overijssel extra treft vanwege eerstens een stevige agrarische sector en tweedens een relatief groot aantal Natura 2000-gebieden, waaronder een aantal bezijden de huidige N35, zoals het Wierdenseveld, waar compensatie voor nodig is.

De gemeenteraad van Enschede sprak hedenavond tegen het middernachtelijk uur op voorspraak van oppositiepartij CDA unaniem zijn steun uit voor een motie om de N35 te verbreden, waarbij de eensgezindheid in de politieke arena alleen mogeliijk was door de steun van GroenLinks vanwege het gelijktijdge pleidooi in de motie voor de verbreding van de nevengeschikte spoorlijn.

 

Deel dit nieuws!