De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ten Bolscher en Van Hijum in de Staten geen moment in gevaar

Ten Bolscher en Van Hijum in de Staten geen moment in gevaar

RIJSSEN/ENSCHEDE – In de lichtende zaal ten provinciehuize hield de Rijssense gedeputeerde Ten Bolscher van de SGP vandaag vrij eenvoudig stand tijdens een debat over het oproer in de landbouwsector. In een tweede debat, iets korter en uitgekauwder, over het treurdossier Lithium Werks kwam CDA-gedeputeerde Van Hijum evenmin in gevaar.

Ten Bolscher werd vanuit de oppositie fel gekapitteld over de manier waarop Overijssel in afwijking van andere provincies een belangrijke toezegging deed aan boze boeren, te weten het intrekken van de nationale beleidsregels om hun uitstoot van stikstof te beperken. Volgens de oppositie zwichtte het college van gedeputeerde staten, inzonderheid Ten Bolscher als verantwoordelijk ‘bewindsman’, voor boerendreiging. De gedeputeerde zelf sprak een- en andermaal tegen dat hij zich liet had laten leiden door boze veehouders. Een door de Partij voor de Dieren ingediende motie van treurnis, op zich al tandeloos, was door de hechtheid van de coalitie kansloos.

Een veel kleiner deel van de oppositie onder aanvoering van PVV-leidsman Veltmeijer probeerde voor de zoveelste keer Van Hijum in de hoek te zetten. Het in een motie vervatte voorstel om een onafhankelijke commissie in te stellen teneinde nog eens onderzoek te laten doen naar dit kwestieuze dossier was volstrekt onhaalbaar. Een ruime meerderheid der Provinciale Staten stelde dat er inderdaad veel fout ging, met mistige bestuurlijk procedures en gewrochte financiële constructies. Het kwam de afgelopen jaren tot heftige debatten en pittige onderzoeken, er klonk luide kritiek, ook op de bestuurlijk verantwoordelijke gedeputeerde. Om die reden werd nóg een onderzoek vandaag overbodig geacht. Waarbij meespeelde dat de gedeputeerde al in veel debatten ootmoedig erkende dat onder zijn verantwoordelijkheid meerdere keren veel fout ging.    

 

Deel dit nieuws!