De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kogel door kerk in Beckum en bouw woningen voor vitaliteit dorp

Kogel door kerk in Beckum en bouw woningen voor vitaliteit dorp

BECKUM  - Er zal volgend jaar voor het eerst sedert jaren woningbouw plaatsvinden in Beckum. De bedoeling is in het dorp dat tot de gemeente Hengelo behoort vijftien huizen te laten verrijzen. In aansluiting daarop dient een multifunctionele accommodatie te worden gebouwd in het kerkdorp dat trouwens zijn kerk lijkt te verliezen. De sluiting van de Blasiuskerk lijkt gezien de plannen van de parochie van De Goede Herder onafwendbaar. Dat geldt trouwens ook voor Onze Lieve Vrouwekerk die Bentelo markeert.

De voor de vitaliteit van het dorp opgerichte Stichting Samen Bouwen aan Beckum is al een poos in de weer geweest om de woningbouw te bepleiten, ten dienste van de leefbaarheid van het dorp, door huizen aan te bieden voor jongeren en ouderen, ook door de bevordering van doorstroming. Op die manier krijgen ook onderwijs, sportclubs en maatschappelijke instanties meer speelruimte - wezenlijk voor de leefbaarheid. 

Het gemeentebestuur van Hengelo steunt het bouwplan en heeft er 175.000 euro voor beschikbaar gesteld. De intentie is begin volgend jaar al met de bouw te beginnen. Er is morgen een officieel moment als voorafgaand aan een politiek beraad enkel stichtingsbestuurders en de wethouders Ten Heuw van Financiën en Bruggink van Jeugd, Onderwijs en Sport (én dorpswethouder Beckum) een intentieverklaring tekenen.

Deel dit nieuws!