De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • SGP-voorman Rijssen-Holten: ontbinding Soweco volgens afspraak

SGP-voorman Rijssen-Holten: ontbinding Soweco volgens afspraak

RIJSSEN – De ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling Soweco ten faveure van de NV Soweco geschiedt conform de afspraken. Dat stelt fractievoorzitter Scheppink van de SGP in Rijssen-Holten in een 'open brief' aan de Roskam. Hij merkt op dat het dagelijks bestuur van Soweco uitvoert wat afgesproken is. ‘De kritiek is onterecht.’

Scheppink wijst erop dat de rijksoverheid enerzijds al jaren op de Wet Sociale Werkvoorziening bezuinigt en anderzijds met de Participatiewet gemeenten stimuleert om in samenspraak met het bedrijfsleven betaald werk voor de doelgroep tot stand te brengen. Het besluit om de bestaande Gemeenschappelijke Regeling per 2021 alleen nog voor het huidige SW-personeel te laten bestaan is volgens Scheppink in lijn met de afspraken. Scheppink: ‘Elke gemeente participeert in Soweco tot de uiteindelijke overdracht van de aandelen van de Gemeenschappelijke Regeling aan de individuele gemeenten. Op het moment dat de aandelen worden overgedaan is er concreet zicht op risico’s en effecten. Dat is ook het moment dat gemeenten definitief de keuze hebben om wel of niet aandeelhouder te worden in de nieuwe Maatschappelijke Onderneming.’ Daar zal Rijssen-Holten volgens de SGP-leidsman in elk geval niet toe behoren en de andere vijf gemeenten willen dat zijns bedunkens ook niet meer. Een publiekrechtelijke structuur met Almelo als centrumgemeente zou beter aansluiten bij de individuele behoeften van gemeenten.

Om die reden is het onderzoeksbureau Iroko gevraagd onderzoek te doen naar een voorkeursscenario terzake het aandeelhouderschap. Scheppink meldt dat op dringend verzoek van de Raad van Commissarissen onder leiding van voorzitter Hazewinkel en directeur Van Broekhoven dit besluit niet openbaar werd. Naar de mening van Scheppink is sprake geweest van een ordelijke besluitvorming, die voor de kwetsbare groep medewerkers 'een fijne, veilige en thuisnabije werkomgeving in welke vorm dan ook' oplevert. En: 'Daarnaast is het de de taak voor bestuurders om de organisatie daarvan op een zo efficiënt en meest voordelige manier in te richten. Zonder dat gemeenten daarbij taken gaan uitvoeren die marktpartijen ook aanbieden.’

Deel dit nieuws!