De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hof van Twente beperkt stijging der woonlasten tot anderhalf procent

Hof van Twente beperkt stijging der woonlasten tot anderhalf procent

GOOR – De woonlasten in de gemeente Hof van Twente stijgen volgend jaar, als de gemeenteraad het voorstel van het college van burgemeester en wethouders overneemt, met anderhalf procent. Weliswaar stijgt in de conceptbegroting de onroerendzaakbelasting met tien procent, maar daar staat een aanmerkelijke verlaging van de rioolheffing tegenover.

In meerjarenperspectief stelt het college voor gestaffeld een half miljoen minder aan subsidies te willen verstrekken, waarbij de sterkste ontvangers relatief meer inleveren dan kwetsbare subsidieontvangers en dat verenigingen en organisaties die nu minder krijgen dan 25.000 euro worden ontzien omdat ze vaak op vrijwilligers drijven.

Er gaat de komende jaren aanmerkelijk minder geld naar de ambtelijke organisatie en het sociaal domein, die elk voor krap een half miljoen aan de lat staan. Dit acht wethouder Scholten van Financiën mede nodig om te kunnen investeren in openbare werken, digitalisering en biodiversiteit.  Voor de herstructurering van de openbare ruimte wenst het college bijna 1,2 miljoen extra uit te trekken.

Om die reden stelt het college voor de vergoeding aan verenigingen die voor de gemeente oud papier inzamelen met tien procent te laten stijgen.

Deel dit nieuws!