De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Politiek en burgerlijk verzet tegen sluiting spoedzorg NO Twente sneeft

Politiek en burgerlijk verzet tegen sluiting spoedzorg NO Twente sneeft

OLDENZAAL -  Het doek voor de spoedpost huisartsenzorg in Oldenzaal is vanavond gevallen. Hiertoe besloten de huisartsen bij meerderheid (twee-derde) in een besloten bijeenkomst. Het belangrijkste argument was de huurverhoging die de directie van het MST oplegde en het wegvallen van ondersteuning. Er is nu al een tekort aan huisartsen en triagisten.

Volgens spoedzorgdirecteur Noltes van MST valt aan de sluiting van de acute huisartsenzorg niet te ontkomen om de spoedzorg in de regio Oost-Twente, waaronder de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal, hoe dan ook te kunnen blijven bieden.

Er ontstond de afgelopen weken veel onrust in de regio, met name in de drie genoemde gemeenten, aangevuurd door de lokale politiek en ook de Overijsselse politiek. Daarnaast was sprake van enig maatschappelijk verzet, waarin de Oldenzaalse actievoerder Gaalman zich liet gelden uit naam van zestienduizend bewoners van Noordoost Twente.

Deel dit nieuws!