De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwbouw brandweerkazerne in Glanerbrug ook voor nevengebruik

Nieuwbouw brandweerkazerne in Glanerbrug ook voor nevengebruik

GLANERBRUG – De seinen staan op groen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Glanerbrug. De nieuwbouw aan de Gronausestraat aan de westkant van het kerkdorp van Enschede vindt plaats in combinatie met ruimtes voor andere functies, indien daar in de lokale gemeenschap behoefte aan bestaat.

Het nieuwe onderkomen van de brandweer ten nutte van de Vrijwillige Brandweer Glanerbrug vervangt de kazerne aan de Tolstraat  die verouderd is en decentraal ligt. In en bij de toekomstige kazerne zal ook ruimte zijn voor opleidingen en bijeenkomsten van de brandweer (waaronder oefeningen op het buitenterrein) en andere hulpdiensten.

Gedacht wordt verder aan kleinschalige maatschappelijke doeleinden, zoals een post voor een wijkagent of wijkverpleegkundige (zonder balie) en een vergaderzaal ten behoeve van het verenigingsleven. Om dit mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig, waarover de gemeenteraad zich zal buigen.

Deel dit nieuws!