De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College in Enschede effectueert afboeking 48 hectare bedrijventerrein

College in Enschede effectueert afboeking 48 hectare bedrijventerrein

ENSCHEDE – Het afboeken van 48 hectare bedrijventerrein kost de gemeente Enschede 18,28 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders wil dit bedrag aan de algemene reserve onttrekken. De afboeking van het grootste deel van de ooit voor bedrijvigheid bestemde Usseler Es (Bolling en Westkrans) naar landbouw/natuur is daarbij inbegrepen.

De voorgestelde deprogrammering, waartoe de gemeenteraad eerder morrend en grommend instemde, houdt in dat 48 hectare van de 77 hectare een andere bestemming krijgt, waarbij onder meer wordt gedacht en zonne- en windenergie. De afwaardering is op voorspraak van en in overleg met de provincie Overijssel in regionaal verband tot stand gekomen.

Om in de actuele behoefte naar uitbreidingsruimte voor het bestaande lokale midden- en kleinbedrijf te kunnen voorzien wil het college in Enschede wel overgaan tot ontwikkeling van het bedrijventerrein op de Oostkrans van de Usseler Es. Dat is het gebied rondom het dierenasiel, tussen de Usselerrondweg en Rijksweg A35, deels ten noorden en deels ten zuiden van de Haaksbergerstraat. Tegelijkertijd wordt het bestaande aanbod van bedrijventerrein op de Josink Es en het Euregio Bedrijvenpark verbeterd, waardoor ‘de kenmerken en kwaliteiten’ van de resterende kavels beter volgens het college aansluiten bij de wensen van de markt.

Deel dit nieuws!