De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CCCLXXIX

Het is vandaag tien jaar geleden dat Joop Schepers overleed, het kleurrijkste raadslid van Almelo ooit. Het schijnt dat er tien jaar na het vertrek van iemand uit het land der levenden een bord mag worden onthuld met zijn of haar naam. Daar zou hij gek op zijn geweest, dondert niet of het een hoofdweg of een slootweg zou zijn. Zoals hij zelf ooit zei dat hij burgemeester had willen zijn, desnoods van een mestvaalt. 'Ik zol d'r elke dag noast goan zit'n, met de ambtsketting um mien nek.'

Joop was 'kapitalistisch communist' en na een curieuze carrière als bokser, leesportfeuillebezorger en campingeigenaar trad hij in dienst van de CPN met als doel elke dag weer het kapitalisme een vernietigende klap toe te brengen. Hij schopte het tot het hoofdbestuur in Amsterdam, het partijbureau van Twente aan de Heurne in Enschede en tot gekozen volksvertegenwoordiger in de Provinciale Staten van Overijssel en in de gemeenteraad van Almelo. Bovenal was hij opportunist. 

'IJdelheid is mijn liefste zonde', placht hij te zeggen. En inderdaad, hij was een aandoenlijke ijdeltuit. Hij omringde zich in de laatste jaren als copd-patiiënt (zelf prefereerde hij 'longlijer') met zoveel mogelijk met vrienden. Hij was gek op autoriteiten, rechters, journalisten en ander 'schorremorrie'. Eens per kwartaal richtte hij een babylonische spraakverwarring aan, met vaste gasten, onder wie Menno Knip, Hans Bloebaum, Jan Krol, Henk Sinninghe Damste, Gerrit Willems,, et cetera.

Gek op autoriteiten en krantenvolk. Joop was een atypische communist, in elk opzicht een deugniet en gek op journalisten. In zijn laatste jaren interviewde hij 'bijzondere mensen' in de regio, maakte verhalen in bibberschrift op multomappapier, ik bewerkte ze en plaatste ze in de Roskam. Zijn geest bleef vaardig, maar het lijf ging teloor in hartbrekende benauwdheden, die hij zelf als de tol van zijn levenswijze accepteerde, want ik heb hem nooit horen klagen.  Als er nog een straat vrij is...

Deel dit nieuws!