De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA wil sociaal-culturele kaalslag in Wierden en Enter voorkómen

CDA wil sociaal-culturele kaalslag in Wierden en Enter voorkómen

WIERDEN/ENTER – De kans is groot dat de bezuinigingen die het college van burgemeester en wethouders op de subsidies voor verenigingen, stichtingen en (ook professionele) organisaties in de gemeente Wierden wil doorvoeren van tafel gaan nu de raadsfractie van het CDA hiertoe besloten heeft. Naar het zich laat aanzien zullen de oppositiefracties zich zeker bij aansluiten. Die spreken al van besturlijk vernieling. De christendemocraten missen volgens leidsman Getkate vooral gedegen overleg en beleidsinbedding en onthoudt in dat licht nu goedkeuring aan gans het pakket, waarmee het van de baan is, ongeacht wat coalitiepartner NEW daarvan gaat vinden.

Voorshands is onbekend wat de fractie van NEW, de grootste in de raad en coalitiepartner van het CDA,  gaat doen in de raadsvergadering als de bezuinigingen aan snee zijn. De opmerkingen van NEW-raadslid Te Riet in een commissiebespreking geven voedsel aan de gedachte dat ook deze partij denkt aan tenminste minder bezuinigen op de sociaal-culturele sector in Wierden en Enter, maar als ze gaat sommige voorstellen te behouden, lijdt ze een nederlaag. Een politiek punt is wel dat de voorstellen met name onder de bestuurlijk koker komen de beide NEW-wethouders, van wie Kortenhoeven over de gemeentefinanciën gaat en Braamhaar over het sociaal-cultureel erf.

Wat het CDA betreft gaan ze allemaal van tafel. In dat verband bekritiseert fractievoorzitter Getkate ook de wijze waarop het pakket kortingsvoorstellen werd samengesteld én gepresenteerd. Getkate: 'Voorstellen die zonder gesprek met de betrokkenen tot stand zijn gekomen enn dat past niet bij onze samenleving’ Hij laat in een persbericht optekenen datt er 'een eerlijk gesprek' moet komen 'waarin samen gezocht kan worden naar een acceptabele oplossing en een eerlijke verdeling met draagvlak'.

Deel dit nieuws!