De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Zes miljoen sportpark De Mors Delden; gemeente 4,2 miljoen garant

Zes miljoen sportpark De Mors Delden; gemeente 4,2 miljoen garant

DELDEN – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hof van Twente stelt de gemeenteraad voor SBR Stad Delden goed te keuren als partij die het publieke belang dient, waardoor de gemeente garant kan staan voor een bedrag van 4,2 miljoen. Deze garantstelling is nodig om de beoogde multifunctionele accommodatie op sportpark De Mors in Delden te kunnen financieren, waaronder een nieuwe binnensportaccommodatie ter vervanging van sporthal De Reiger.

De geraamde investeringskosten bedragen bijna zes miljoen en het verschil passen de initiatiefnemers uit eigen middelen bij. Dat zijn de volleybalvereniging Devoc, de Deldense Handbalvereniging, de korfbalvereniging Zwart Wit, de voetbalvereniging SV Delden en de genoemde Stichting Beheer Registergoederen. De verenigingen hebben veel tijd gestoken door alle clubs een gedragen plan en ondertekenden op een veld van SV  Delden een samenwerkingsovereenkomst. Volgens voorzitter Oonk van de SBR is het streven al dit najaar te beginnen met de werkzaamheden, die grotendeels met verenigingsmensen en waar nodig plaatselijke bedrijven zullen worden uitgevoerd.

Om de financiering volledig rond te krijgen is een aanvullende lening nodig van ruim 4.2 miljoen. Gelet op de hoogte van de te betalen rente en de beoogde doorlooptijd van de lening is de keuze daarbij gevallen op de Bank Nederlandse Gemeenten. Daar kunnen particuliere stichtingen kunnen terecht indien zij een algemeen (maatschappelijk) belang nastreven. Voorwaarde van BNG Bank is dat gemeente Hof van Twente borg staat voor de af te sluiten geldlening. Hiertoe is het college dus bereid. Wel wordt in de akte van recht van opstal opgenomen dat de gemeente eigenaar wordt zodra de stichting niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, en de gemeente wordt aangesproken op de verleende garantie.

Deel dit nieuws!