De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kort geding Ondernemingsraad tegen wethoudersbestuur Soweco

Kort geding Ondernemingsraad tegen wethoudersbestuur Soweco

ALMELO – Omdat de Ondernemingsraad van de sociale werkvoorziening Soweco géén gesprek krijgt met het bestuur spant hij een procedure aan bij de kantonrechter. Het stelselmatig afwijzen van verzoeken om een gesprek is volgens zegsvrouw Doeschot van de Ondernemingsraad in strijd met de wet. Er is herhaaldelijk om een onderhoud verzocht, maar de Ondernemingsraad krijgt ‘geen formele positie’ van het bestuur.

Doeschot wijst op ‘de impact en de verstrekkendheid’ van het bestuursbesluit om de Gemeenschappelijke Regeling, waarvan de deelnemende gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden het bestuur vormen, te ontmantelen. Dat wordt niet alleen als strijdig met de wet ervaren, maar ook als pijnlijk hovaardig, vooral daar het gaat om de toekomst van 'een hele grote groep veelal kwetsbare mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt'. Om hun belangen te waarborgen is het volgens Doeschot jammer dat het nodig blijkt om te proberen via de kantonrechter de Ondernemingsraad in positie te brengen. Het is besluit van zes wethouders geweest, aangevuurd door wethouder Maathuis van Almelo, die in deze hoedanigheid bestuursvoorzitter is. 

Mocht de uitkomst zijn dat de Ondernemingsraad in rechte gelijk krijgt, dan krijgt hij alsnog de gelegenheid advies uit te brengen over de verstrekking en formulering van de adviesopdrachten aan het externe bureau IROKO, dat in opdracht van het bestuur aan een tweede rapport sleutelt. De kans bestaat  volgens Doeschot dat de rapporten die er straks liggen geen grondslag voor besluitvorming zijn en dat alles over moet.

Deel dit nieuws!